GEOF - zeměměřická kancelář s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

GEOF - zeměměřická kancelář s.r.o.

Inženýrská geodézie

- z
aměření a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
-
vytyčovací práce polohové a výškové (umístění objektu do terénu)
- kontrolní měření, porovnání s projektovou dokumentací
- výpočty kubatur
- zpracování příčných a podélných řezů DMT
- sledování posunů a deformací
- zaměřování a zpracování dokumentace stávajících inženýrských sítí
- zaměření stávajícího terénu pro projekční práce
- vytyčení polohy stavby na pozemku
- zajištění lomových bodů na „lavičky“

Geometrické plány
Vyhotovujeme všechny druhy geometrických plánů, např.
- pro vyznačení budovy (rodinný dům, garáž, hala, dílna, ostatní stavby)
- pro vyznačení změny obvodu budovy (přístavba, demolice)
- pro rozdělení pozemku (prodej či směna pozemku, změna kultury nebo využití)
- pro vymezení rozsahu věcného břemene
- pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku

Vytyčování hranic pozemků
- při prodeji nebo koupi pozemku
- pro umístění plotu
- před zahájením stavby

Tip
Tip Tip
Tip
Tip
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky